Skip to main content

AccountHolderStatus

Account holder status.

enum AccountHolderStatus {
Enabled
Suspended
Canceled
}

Values

AccountHolderStatus.Enabled

When the account holder is enabled.

AccountHolderStatus.Suspended

When the account holder is suspended.

AccountHolderStatus.Canceled

When the account holder is canceled.

Member Of

AccountHolderCanceledStatusInfo object ● AccountHolderEnabledStatusInfo object ● AccountHolderFilterInput input ● AccountHolderStatusInfo interface ● AccountHolderSuspendedStatusInfo object